Jaarverslag 2022 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 202 aangeboden aan de gemeenteraden.

In 2022:

  • publiceerde de Rekenkamercommissie de resultaten van twee onderzoeken;
  • werd door de Rekenkamercommissie toelichting gegeven in 13 commissievergaderingen;
  • sprak de Rekenkamercommissie met zeven oud-wethouders.

Klik hier voor het Jaarverslag 2022.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg