Gemeenteraden Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg nemen aanbevelingen participatie in RES over

Alle aanbevelingen van de Rekenkamer over participatie in de regionale energiestrategieën (RES) zijn overgenomen in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad van Oegstgeest moet er nog over vergaderen.

Zorgvuldiger

Wees zorgvuldiger bij de participatie rondom regionale energiestrategieën, betrek zo nodig bewoners uit buurgemeenten erbij, en evalueer.

Deze aanbevelingen deed de Rekenkamer in 2022 na onderzoek onder inwoners die in 2020 en 2021 betrokken waren geweest bij de totstandkoming van de regionale energiestrategieën.

Kritisch

Inwoners uit Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg oordeelden kritisch over het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën. Zo wisten zij niet wat er met hun inbreng was gedaan en hadden zij het eindresultaat nooit ontvangen.

Ook betwijfelden de inwoners of participatie bijdraagt aan meer invloed op de besluitvorming. En of daardoor een grotere betrokkenheid ontstaat en belangen zorgvuldiger worden afgewogen.

Raadsbehandeling Voorschoten

De gemeenteraad van Voorschoten discussieerde op 9 maart 2023 over het onderwerp. Marleen Persoon (Voorschoten Lokaal) was blij met de aanbevelingen van de Rekenkamer en vond het participatieproces “ver onder de maat”.

Bart Lavrijsen (VVD) nuanceerde dat: “Het is inderdaad onder de maat, maar niet vèr onder de maat. Want bijvoorbeeld het element ‘samenwerking’ wordt heel positief beoordeeld.” Hij vond het een “duidelijk rapport met concrete en goede aanbevelingen, en daarom heel nuttig.”

Ook Helma van der Wende (CDA) was blij met de aanbevelingen. “Vooral de verwachtingen over en weer aan het begin van het participatietraject zijn belangrijk. En de terugkoppeling vraagt ook grote aandacht. We vinden participatie belangrijk, maar als je het doet moet je het goéd doen.”

Hamerstuk

De gemeenteraden van Wassenaar en Leidschendam-Voorburg waren in respectievelijk december 2022 en februari 2023 al akkoord gegaan met de aanbevelingen. Dit gebeurde zonder stemming (‘hamerstuk’).

Meer informatie

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg