Bespreking van onderzoeksresultaten jeugdzorg in Voorschoten

Op donderdag 28 oktober praat de raadscommissie in Voorschoten over de onderzoeksresultaten over jeugdzorg. Dat gebeurt vanaf circa 19:45 uur. De presentatie en het debat zijn digitaal te volgen via https://lnkd.in/ebuDmWKt.

Gebrekkig

De Rekenkamer publiceerde in juli 2021 de resultaten van een onderzoek naar de informatievoorziening over jeugdzorg en over de kosten ervan. Conclusie was dat de vier gemeenteraden van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd zijn over jeugdzorg.

Duiding
Daarom adviseert de Rekenkamer om de informatievoorziening over jeugdzorg te verbeteren, zodat deze:

 • duiding geeft (bijvoorbeeld over stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten);
 • inzicht biedt in de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, kosten, resultaten en beoogde (maatschappelijke) effecten van jeugdzorg.

Grip
Daarnaast adviseert zij de gemeenteraden inzicht en grip te krijgen op:

 • de stijging in gemeentelijke verwijzing naar jeugdzorgtrajecten;
 • de jeugdzorg-producten met de grootste stijging en omvang van kosten.

Meer info

 • Klik hier voor de leidraad voor de presentatie op 28 oktober 2021.
 • Klik hier voor de aanbiedingsbrief met onderzoeksresultaten (juli 2021).
 • Klik hier voor de onderzoekspagina op de website.
Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg