Raadcommissie Wassenaar steunt aanbevelingen over onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

De raadscommissie Fysieke Leefomgeving in Wassenaar besprak op 2 oktober 2023 de resultaten van het onderzoek naar onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen. Zowel de gemeenteraadsleden als de verantwoordelijk wethouder Koetsier ondersteunden de aanbevelingen van de Rekenkamer.

Niet eenduidig

“Ons ambitieniveau voor de openbare ruimte was niet eenduidig.” Dat erkende de Wassenaarse wethouder Koetsier tijdens de vergadering van de raadscommissie. Het ambitieniveau wijzigde regelmatig, waardoor een efficiënte uitvoering van het onderhoud bemoeilijkt werd.

Standvastige koers

De Rekenkamer WVOLV adviseerde met name gemeente Wassenaar om ‘een standvastige koers te volgen wat betreft het ambitieniveau voor de technische kwaliteit van de openbare ruimte’. Want binnen die gemeente vonden in de afgelopen jaren veel wijzigingen plaats.

Wethouder Koetsier: “Dat ambitieniveau ging van B, naar C, naar B, naar A, naar B.” Hij zegde toe dat het college van B&W voortaan een standvastige koers zou volgen; gelijk aan het advies van de Rekenkamer.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg