Onderzoeksplan 2021-2022 aangeboden

De Rekenkamer heeft haar Onderzoeksplan 2021-2022 aangeboden aan de gemeenteraden.

In het onderzoeksplan ligt de focus op vier thema’s:

 • functioneren van de lokale democratie;
 • sociaal domein: beleid en uitvoering in jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, enzovoorts;
 • kapitaalgoederen: investeringen, beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen, wegen, bruggen, enzovoorts (nieuw thema);
 • klimaatverandering: beleid en uitvoering om klimaatverandering en de impact ervan te beperken (nieuw thema).

Nieuw in dit onderzoeksplan is het ‘impactkader’. Bij elk onderzoek wordt aandacht besteed aan:

 • de gewenste impact;
 • de te bereiken doelgroep(en);
 • de rol van de doelgroep(en);
 • de wijze van contact houden met deze doelgroep(en).

Klik hier voor het Onderzoeksplan 2021-2022

Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg