Sarah Morassi-Nauts verlaat Rekenkamer

Sarah Morassi-Nauts verlaat per 1 maart 2022 de Rekenkamer.

Haar lidmaatschap van de Rekenkamer zou in september 2022 aflopen. Maar vanwege persoonlijke omstandigheden kiest Sarah ervoor om haar termijn van vier jaar niet vol te maken.

In een brief aan de voorzitter van de Rekenkamer schrijft zij onder meer:

  • “Na bijna vier jaar met plezier en toewijding lid te zijn geweest (…), is voor mij het moment gekomen om afscheid te nemen.”
  • “Samengevat zou ik zeggen dat ik elke gemeente een rekenkamercommissie gun als de onze en elk lid een gevarieerd, kundig, betrokken en elkaar aanvullend team als de commissieleden waar ik de afgelopen jaren in wisselende samenstelling mee samen heb mogen werken. De betrokkenheid is groot, de lat ligt hoog en het streven om impact te bereiken zorgt voor een ambitieus en collegiaal klimaat met resultaat om trots op te zijn.”

De Rekenkamer dankt Sarah hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid. Binnenkort start de werving van een opvolger.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg