Symposium De burger neemt het initiatief

Op 31 mei 2018 organiseerde de Rekenkamer een symposium over het gehouden onderzoek naar burgerinitiatieven in het Louwman Museum, Den Haag.

Van repaircafé tot buurtkookhuis. Van dorpsmuseum tot sportpark. Van energiecoöperatie tot re-integratieproject. Het scala aan burgerinitiatieven is groot en groeit. Veelal leveren ze een gewaardeerde bijdrage aan de samenleving. Maar wat is dan de rol van gemeenten bij burgerinitiatieven? Op welke wijze kunnen én willen zij initiatieven ondersteunen? En andersom: wat verwachten initiatiefnemers van de gemeenten?

Tijdens het symposium ‘De burger neemt het initiatief’ op 31 mei 2018 gingen initiatiefnemers, raadsleden, wethouders en ambtenaren deze vragen samen onderzoeken, onder andere in werkateliers. Het symposium werd georganiseerd door deze Rekenkamer naar aanleiding van een uitvoerig, innovatief en verrassend onderzoek naar burgerinitiatieven in hun gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens het symposium bekendgemaakt in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kajsa Ollongren en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten.

Het rapport is door de voorzitter van de Rekenkamer overhandigd aan de voorzitters van de vier gemeenteraden. Meer over rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op de betreffende pagina.