Onderzoek Regionaal InvesteringsFonds Holland Rijnland

Inleiding
In januari 2006 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in Holland Rijnland vastgesteld dat er vijf projecten in het Programma van Afspraken zijn benoemd waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn. Het gaat om de volgende projecten:

  • de Rijnlandroute (de wegverbinding tussen de A4/A44 en de N206 bij Katwijk);

  • de Rijn Gouwelijn (hoogwaardig openbaar vervoer-verbinding tussen Gouda en de kust voor zover het betreft het traject van deze verbinding tussen Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk);

  • de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4;

  • het Offensief van Teylingen voor de versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek;

  • de realisatie van het regionale groenprogramma (inclusief projecten in het Groene Hart).

Het betreft drie infrastructuurprojecten en twee projecten die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit in de regio verbeteren. Om realisatie van deze projecten dichterbij te brengen heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een investeringsstrategie uitgedacht. Onderdeel van deze strategie is het instellen van een fonds dat de middelen beheert die de deelnemende gemeenten als bijdrage aan de vijf projecten opbrengen. Dit fonds (het Regionaal Investeringsfonds – RIF) is in 2008 tot stand gekomen en is ondergebracht bij Holland Rijnland.

Aanleiding onderzoek
In de periode van 2008-2022 storten de deelnemende gemeente gezamenlijk ruim € 140 miljoen in het fonds. Eind 2010 is daarnaast aan gemeenten gevraagd om ten behoeve van het project Rijnlandroute de investering te verdubbelen van € 37,5 miljoen naar € 75 miljoen. De bijdragen aan het fonds maken een substantieel deel uit van de begroting van deze gemeenten. Door verschillende externe oorzaken staat daarnaast de financiële positie van gemeenten onder druk. Onder andere is daarmee de vraag aan de orde hoe gemeenten de komende jaren de toegezegde bijdragen aan het fonds in de eigen begrotingen verwerken. Voor gemeenteraden is het bovendien niet altijd doorzichtig hoe dit geld precies wordt besteed en welke ruimte er nog is voor sturing en controle.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoeverre Holland Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering geeft aan de taken rond het Regionaal Investeringsfonds. Onderdeel daarvan is inzicht te krijgen in de bestedingen van het RIF en de mogelijkheden voor gemeenteraden voor sturing en controle.

Samenwerking uitvoering onderzoek
In het onderzoek hebben de rekenkamers en rekenkamercommissie van Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten samengewerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door de B&A Groep en PBLQ.

Rapport onderzoek aangeboden aan Holland Rijnland en gemeenteraden op 12 maart 2014
Het rapport over het onderzoek is op 12 maart 2014 aangeboden aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten aan het onderzoek. Het rapport wordt toegelicht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 21 mei 2014. Lees meer over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen in het rapport.

Betreft:
  • Voorschoten
  • Oegstgeest