Kwaliteit van de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte

‘Van Straatverlichting tot stoeptegel, leren van de meldende burger’
Het gaat bij dit onderzoek om meldingen van inwoners over zaken over de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld losliggende tegels, zwerfvuil, afgewaaide takken, rond-slingerende vuilcontainers etc.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de gemeenten in ongeveer veertig procent van de meldingen de melding niet afhandelen binnen de tijd die er voor staat. De tevredenheid van burgers over de afhandeling vertoont een wisselend beeld. Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest scoren goed als het gaat om de bejegening en ook is voor de burger duidelijk waar hij binnen de gemeente met een melding terecht kan. Echter, bij alle drie gemeenten is de burgergerichtheid op de volgende aspecten voor verbetering vatbaar:

  • Afhandelingtermijnen: de burger weet niet wat hij mag verwachten: de gemeenten hebben wel afhandelingtermijnen maar deze zijn niet publiekelijk bekendgemaakt. Bovendien blijken de termijnen niet afgestemd op de (soms minder hoog gespannen) verwachting van de burger.
  • De één-loket-gedachte: Voor veel burgers geldt de gemeente als het logische aanspreekpunt voor meldingen in de openbare ruimte. Het feit dat burgers niet met alle meldingen bij de gemeente terecht kunnen, kan bij melders op weinig begrip rekenen. De burger gaat uit van één loket en wil geen last ondervinden van hoe de gemeente het werk organiseert.
  • Processen zijn niet vanuit burgerperspectief georganiseerd: de burger wordt onvoldoende geïnformeerd over de voortgang of uiteindelijke afhandeling.

Het rapport wordt door de Rekenkamer gepresenteerd en toegelicht in de commissie-vergaderingen van:

  • Wassenaar op 12 maart 2012
  • Voorschoten op 29 maart 2012
  • Oegstgeest op 12 april 2012

U bent van harte welkom. Info hierover vindt u op de sites van de gemeenten.

De Rekenkamer bedankt ieder hartelijk die een vragenlijst voor dit onderzoek heeft ingevuld. In het rapport zijn de uitkomsten opgenomen.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest