‘Rekenkamer, voor en door de Raad’

Onderzoek naar de mate van doorwerking van aanbevelingen van de Rekenkamer

Uit de in 2011 gehouden evaluatie over het functioneren van de Rekenkamer kwam naar voren dat het onvoldoende duidelijk is wat de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders met de uitgebrachte onderzoeken doen. Aanleiding voor de Rekenkamer om dit te onderzoeken. Het onderzoek is, in opdracht van de Rekenkamer, uitgevoerd door B&A groep. De belangrijkste conclusies zijn dat de:

 • waardering voor de onderzoeken groot is;
 • aanbevelingen worden overgenomen en uitgevoerd ondanks beperkte sturing en controle hierop door de raden;
 • onderwerpkeuze door de Rekenkamer beter kan.

De Rekenkamer verwacht van de raden dat zij:

 • na de aanbieding van een rapport meer structuur brengen in het vervolgtraject door de onderzoeken expliciet te agenderen en besluiten hierover vast te leggen;
 • erop toezien dat de toezeggingen van de colleges worden nagekomen.

De Rekenkamer is voornemens:

 • de raden jaarlijks te betrekken bij de onderwerpkeuze;
 • bij de onderwerpkeuze vaker aan te sluiten op de actualiteit (met korte, kleinere onderzoeken) en op belangrijke
 • besluitvormingmomenten van de raden (door meer onderzoek te doen naar nieuw of te wijzigen beleid);
 • concretere uitleg door wie, hoe en binnen welk tijdpad de aanbevelingen zouden moeten worden opgepakt. Dit komt vooral de uitvoering door de ambtelijke organisatie ten goede.

Over deze verwachtingen en voornemens gaat de Rekenkamer in gesprek met de gemeenteraden en colleges.

In het rapport ‘Rekenkamer, voor en door de Raad’ kunt u meer lezen over het onderzoek. Zie ook bij ‘conferentie doorwerking’ de presentaties die zijn gegeven over dit onderzoek tijdens de conferentie op 9 maart 2012.

Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest