Toetsingskader besluit(vorming) beleidsvoorstellen

Voor het toetsen van de kaders van een (voor)genomen besluit over een bepaald beleidsterrein heeft de Rekenkamercommissie een toetsingskader voor de gemeenteraden opgesteld. Met het toetsingskader (vragenlijst) wil de Rekenkamercommissie de raden helpen om zowel de kwaliteit van het voorliggend besluit als de kwaliteit waarop de uitvoering ter hand wordt genomen te toetsen. Meer over het toetsingskader kunt u lezen in de brief van 20 februari 2012.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest