Selecteer een pagina

Jaarverslagen

Het Jaarverslag 2017 is aan de gemeenteraden aangeboden op 6 maart 2018.

In het Jaarverslag 2017 heeft de Rekenkamercommissie in verband met de raadsverkiezingen een paragraaf opgenomen over de werkzaamheden in het eerste halfjaar 2018. Medio 2018 wordt, na consultatie voor onderwerpen bij de nieuwe gemeenteraden, het Onderzoeksplan 2018-2019 aan de gemeenteraden aangeboden.