Nieuwe naam: Rekenkamer WVOLV

Met de invoering van de wet versterking decentrale rekenkamers zijn rekenkamercommissies opgehouden te bestaan. Voor de Rekenkamercommissie WVOLV is dit met het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en...

Jaarverslag 2023 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 2023 aangeboden aan de gemeenteraden. In 2023: publiceerde de Rekenkamercommissie de resultaten van drie onderzoeken; werd door de Rekenkamercommissie toelichting gegeven in 10 commissievergaderingen; sprak de...

Klachtbehandeling

In 2023 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar klachtbehandeling binnen gemeenten, provincies en waterschappen.  Resultaat  Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeente. Het landelijke rapport zal op 22...

Onderzoeksresultaten klachtbehandeling aangeboden aan gemeenteraden

In 2023 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar klachtbehandeling binnen gemeenten, provincies en waterschappen.  Resultaat  Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeente. Het landelijke rapport zal op 22...

Start van onderzoek naar rioleringsbeleid

De Rekenkamer WVOLV deed in 2017 onderzoek naar het rioleringsbeleid van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraden namen destijds alle aanbevelingen over. Zijn deze aanbevelingen intussen opgevolgd? En wat heeft dit opgeleverd? ...