Jaarverslag 2018

In 2018 heeft de Rekenkamer o.a.:

  • onderzoek gedaan naar de toegang tot de Wet maatschappelijkere ontwikkeling (Wmo);
  • onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven;
  • het symposium De burger neemt het initiatief georganiseerd (met o.a. minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren);
  • gewerkt aan een nieuwe verordening.

Klik hier voor het Jaarverslag 2018.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg