Resultaten van onderzoek naar financiële indicatoren en financiële positie

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Die vragen lieten de Rekenkamer onderzoeken door Deloitte.

De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Hopelijk helpen de aanbevelingen om de financiële stukken nog toegankelijker en begrijpelijker te maken. Dit leidt tot meer inzicht in de (financiële) gevolgen van besluiten.

De bevindingen van het quick scan onderzoek in een notendop:

  • iedere gemeente vermeldt de verplichte indicatoren in de begroting van 2019 en de jaarrekening van 2018;
  • Oegstgeest geeft veel duiding aan de financiële indicatoren; Leidschendam-Voorburg weinig duiding;
  • Wassenaar heeft de beste financiële positie; Oegstgeest de minst goede;
  • de financiële posities van Oegstgeest en Voorschoten verbeteren in de komende jaren.

De Rekenkamer adviseert de raadsleden onder meer om een soort ‘dashboard’ van financiële indicatoren op te nemen in begroting en jaarrekening. Voor iedere gemeente is daartoe een voorbeeld- dashboard gemaakt. Klik op de gemeentenaam voor het betreffende dasboard: WassenaarVoorschotenOegstgeestLeidschendam-Voorburg.

Klik op de gemeentenaam voor de brief aan de gemeenteraad: WassenaarVoorschotenOegstgeestLeidschendam-Voorburg.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg