Nieuwe naam: Rekenkamer WVOLV

Met de invoering van de wet versterking decentrale rekenkamers zijn rekenkamercommissies opgehouden te bestaan. Voor de Rekenkamercommissie WVOLV is dit met het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en...

Jaarverslag 2023 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 2023 aangeboden aan de gemeenteraden. In 2023: publiceerde de Rekenkamercommissie de resultaten van drie onderzoeken; werd door de Rekenkamercommissie toelichting gegeven in 10 commissievergaderingen; sprak de...