Selecteer een pagina

Werkwijze

De Rekenkamercommissie wil dat haar werk kwaliteit heeft. Dat vraagt om een goed georganiseerde commissie, maar ook om het gebruik van zorgvuldige en goede methoden. Om dat te bereiken wordt er gewerkt volgens een aantal regels zoals vermeld in de ‘Verordening op de Rekenkamercommissie’ en de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten’. Daarnaast hanteert Rekenkamercommissie een Reglement van orde, het Onderzoeksprotocol, de ‘Gedragscode voor leden van de Rekenkamercommissie’ en op gebied van privacyregels ‘Verklaring bescherming persoonsgegevens’.

De Rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers-en Rekenkamercommissies (NVRR).

Vooral in het Onderzoeksprotocol staan richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat de onderzoeken die de commissie uitvoert kwalitatief in orde zijn. Voorbeelden van deze richtlijnen zijn: hoe komt de onderwerpkeuze tot stand, welke selectiecriteria wordt voor de keus van een onderwerp gehanteerd, wat zijn de kwaliteitseisen aan een onderzoek, enz. enz.