Aanmelden onderzoeksonderwerp

U kunt de Rekenkamercommissie een suggestie sturen voor een onderzoeksonderwerp. Het is belangrijk dat het onderzoeksonderwerp aan meerdere van de volgende criteria voldoet:

  • er is sprake van een groot financieel, organisatorisch en/of bestuurlijk belang
  • er is sprake van een (bij voorkeur) gezamenlijk belang van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg op zowel beleid als beheer
  • het element van leren van de fouten is aanwezig en is toekomstgericht
  • het onderzoek kan (bij voorkeur) getoetst worden aan een normenkader.

Deze selectiecriteria staan in het Onderzoeksprotocol van de Rekenkamercommissie.

Voldoet uw onderzoeksonderwerp aan meerdere van bovengenoemde selectiecriteria? Vul dan dit formulier in. U ontvangt binnen twee weken een eerste reactie van de Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie bespreekt uw suggestie, neemt er een besluit over en informeert u over dit besluit.

Wat onderzoekt de Rekenkamercommissie niet?

De Rekenkamercommissie richt zich niet op individuele gevallen. Voelt u zich persoonlijk benadeeld door één van de vier gemeenten? Zoek dan schriftelijk of mondeling contact met de klachtencoördinator van die gemeente.

 

De Rekenkamercommissie ziet uw idee graag tegemoet!

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.