Impact van lockdown op lokale democratie

De lockdown van half maart tot juli 2020 had weinig impact op de lokale democratie in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Rekenkamercommissie.

Kritiek
Maar in de onderzoeksrapportage klinkt ook kritiek. Zo vindt een meerderheid in Leidschendam-Voorburg en Oegstgeest dat de lockdown-maatregelen de uitkomsten van de besluitvorming hebben beïnvloed. Op welke manier is niet bekend.

Vanwege het nieuwe coronavirus werd thuiswerken en digitaal vergaderen ondersteund. Maar raadsleden en burgercommissieleden zijn daar minder tevreden over dan wethouders en leidinggevende ambtenaren. Zo konden vergaderingen in Wassenaar, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg regelmatig geen doorgang vinden, of werden er als rommelig ervaren.

Advies
De Rekenkamercommissie:

  • adviseert om de mogelijkheden optimaal te benutten voor fysiek vergaderen (binnen de RIVM-richtlijn) en voor thuiswerken;
  • vraagt speciale aandacht voor beter direct contact met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Meer info

Op 25 november 2020 zijn de resultaten van dit onderzoek verstuurd aan de raadsleden, burgercommissieleden en colleges van B&W van de vier gemeenten.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg