Impact van lockdown op lokale democratie

Hoe functioneerde de lokale democratie tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020? Dat heeft de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg laten onderzoeken.

Op 25 november 2020 zijn de resultaten van dit onderzoek verstuurd aan de raadsleden, burgercommissieleden en colleges van B&W van de vier gemeenten.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg