Raadsleden praten over aanbevelingen uit onderzoek over kaderstellende rol

Wat is gedaan met de van aanbevelingen van de Rekenkamer over de kaderstellende rol van de gemeenteraad? Deze werden in juni 2019 aangeboden aan de gemeenteraden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid (de ‘kaderstelling’) voor veel raadsleden vaak een worsteling is. Hoe formuleer je goede hoofdlijnen? Op welk moment kan dat het beste? En welke informatie is daarvoor nodig uit alle rapporten, nota’s en onderzoeken?

We hebben de raadsleden geadviseerd te zorgen voor duidelijkheid. Bijvoorbeeld door een jaarplanning bij te houden over de momenten waarop gesproken wordt over de hoofdlijnen van beleid. Dit zouden griffiers kunnen doen; de ambtenaren die de gemeenteraad ondersteunen.

Ondertussen is in drie gemeenteraadscommissies gesproken over de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek: in Oegstgeest, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. In de laatste twee gemeenten worden de aanbevelingen door een groep raadsleden verder uitgewerkt.

Terugkijken wat er over het onderwerp is gezegd in de gemeenteraadscommissies?

  • Oegstgeest (12 september 2019): klik hier, en kijk van 16:44 tot 35:14 uur
  • Voorschoten (19 september 2019): klik hier, en kijk van 1.06:58 tot 1.22:14 uur
  • Leidschendam-Voorburg (28 oktober 2019): klik hier, en kijk van 53:17 tot 1.14:22 uur

Wilt u de bevindingen en aanbevelingen nog eens bekijken? Klik dan hier.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten verscheen deze column op vlietnieuws.nl (1 november 2019).

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg