Start van onderzoek naar handhaving van energiebesparingsplicht

Bedrijven met een bepaald energieverbruik zijn verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Hoe wordt deze verplichting gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg? En hoe geven de gemeenteraden hier sturing aan?

Dat onderzoekt adviesbureau Adromi in opdracht van de Rekenkamer. In april 2020 worden de bevindingen en aanbevelingen aangeboden.

Energiebesparing door bedrijven past binnen het klimaatbeleid van de rijksoverheid. Sinds 1993 zijn bedrijven die jaarlijks meer dan 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken, verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit heet de ‘energiebesparingsplicht‘.

Energiebesparing is een milieuonderwerp. Daarom zijn de omgevingsdiensten belangrijk voor dit onderzoek. Zij houden namelijk milieutoezicht op de bedrijven. Dit doen zij in opdracht van de gemeenten. De gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg geven opdracht aan de omgevingsdienst Haaglanden; Voorschoten en Oegstgeest aan de omgevingsdienst West-Holland.

De Rekenkamer is benieuwd naar:

  • de opdrachtverlening van de gemeenten aan de omgevingsdiensten voor de handhaving van de energiebesparingsplicht;
  • de handhaving van de energiebesparingsplicht door de omgevingsdiensten;
  • de verslaglegging hierover van de omgevingsdiensten aan de gemeenten;
  • de reactie van de gemeenten op deze verslaglegging.

Klik hier voor de aankondigingsbrief aan de gemeenteraden.

Klik hier voor de aankondigingsbrief aan de colleges van B&W.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg