Jaarverslag 2022 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 202 aangeboden aan de gemeenteraden. In 2022: publiceerde de Rekenkamercommissie de resultaten van twee onderzoeken; werd door de Rekenkamercommissie toelichting gegeven in 13 commissievergaderingen; sprak de...