Jaarverslag 2022 aangeboden

De Rekenkamer heeft haar Jaarverslag 202 aangeboden aan de gemeenteraden. In 2022: publiceerde de Rekenkamer de resultaten van twee onderzoeken; werd door de Rekenkamer toelichting gegeven in 13 commissievergaderingen; sprak de Rekenkamer met zeven oud-wethouders....