Vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de programmabegrotingen

In het vervolgonderzoek is nagegaan wat de gemeenten hebben gedaan met de aanbevelingen in het rapport dat in 2006 is uitgebracht over de kwaliteit van de programmabegrotingen.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest