‘Uitvoering van informatiebeveiliging kan beter’

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben hun beleid op orde rondom informatiebeveiliging. Maar de uitvoering ervan kan beter. Dit blijkt uit onderzoek, verricht in de periode mei tot november 2020. ‘grote stappen nodig’ De...

Jaarverslag 2020 aangeboden

De Rekenkamer heeft haar Jaarverslag 2020 aangeboden aan de gemeenteraden. Opvallende gebeurtenissen uit 2020: Tweede Kamer-vragen na onderzoek over energiebesparingsplicht (klik hier);  een verbeterde website en zakelijker logo (klik hier); een nieuw Rekenkamer-lid...

Onderzoeksplan 2021-2022 aangeboden

De Rekenkamer heeft haar Onderzoeksplan 2021-2022 aangeboden aan de gemeenteraden. In het onderzoeksplan ligt de focus op vier thema’s: functioneren van de lokale democratie; sociaal domein: beleid en uitvoering in jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning,...

‘Raadslid van de Week’ noemt onderzoek naar impact van lockdown

Charlotte Bos uit Leidschendam-Voorburg was onlangs ‘Raadslid van de week’. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden interviewde haar. In het interview verwees Bos naar een verkennend onderzoek van de Rekenkamer over de impact van de lockdown op de lokale democratie....

Impact van lockdown op lokale democratie

De lockdown van half maart tot juli 2020 had weinig impact op de lokale democratie in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’. Dit blijkt uit...