‘Gemeente Oegstgeest heeft meeste aanbevelingen opgevolgd’

Wat heeft gemeente Oegstgeest gedaan met de aanbevelingen van de Rekenkamer? Dat bracht de gemeente in kaart met een zogenaamd ‘opvolgingsonderzoek’. In het opvolgingsonderzoek is gekeken naar de aanbevelingen uit acht onderzoeken in de raadsperiode 2018-2022....

Gemeenteraad Voorschoten wil reservefonds voor schoolgebouwen

De gemeenteraad van Voorschoten wil een reservefonds voor de nieuwbouw van schoolgebouwen. Op die manier zou de gemeente beter aan de zorgplicht voor schoolgebouwen kunnen voldoen. Onderzoeksresultaten De gemeenteraad besloot op 17 februari 2022 een dergelijk...

Toelichting op onderzoeksresultaten onderwijshuisvesting in Wassenaar

De Rekenkamer geeft in Wassenaar een toelichting op de resultaten van haar onderzoek naar onderwijshuisvesting. Deze is te volgen via een livestream. De toelichting in Wassenaar is op woensdag 19 januari tijdens de raadscommissie Sociaal Domein, vanaf circa 21:15 uur....