Financiële indicatoren en financiële positie

De financiële positie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is ‘gezond’ tot ‘erg gezond’. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, uitgevoerd in het voorjaar van 2022. 

De resultaten ervan zijn door Deloitte gepresenteerd in de vorm van een workshop in de vier gemeenteraden. In Wassenaar, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg werd de workshop voorafgegaan door een presentatie van de Rekenkamer voor nieuwe raadsleden en burgercommissieleden.

De conclusies in een notendop:

  • de financiële positie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest noemt Deloitte ‘gezond’;
  • de financiële positie van de gemeente Leidschendam-Voorburg noemt Deloitte ‘erg gezond’;
  • in de afgelopen jaren bleef bij de jaarrekeningen ten opzichte van de begrotingen telkens geld over.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg