Start van groot onderzoek naar jeugdzorg

De Rekenkamer WVOLV onderzoekt in 2020 de uitgaven voor jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraden. Dit gebeurt samen met de rekenkamer(commissie)s uit de regio.

Budgetoverschrijding

Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren substantieel meer uitgegeven aan jeugdzorg dan dat zij ontvingen voor uitvoering van deze taak. Zo werd in 2018 in onze regio het gemeentelijk budget voor jeugdhulp met gemiddeld 19% overschreden.

Daarnaast geven de meeste raadsleden aan onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg.

H10

Het gezamenlijk onderzoek naar jeugdzogr vindt plaats in H10-verband. H10 zijn de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Deze tien gemeenten kopen gezamenlijk jeugdzorg in. Daarnaast wordt de jeugdhulp geleverd door instanties die vaak in meerdere H10-gemeenten actief zijn. Daarom wordt het onderzoek uitgevoerd door de rekenkamer(commissie)s van alle H10-gemeenteraden.

Onderzoek

Het gezamenlijk onderzoek richt zich op de periode 2015 – 2019 en bestaat uit drie deelonderzoeken:

  • Deelonderzoeken I en II gaan over de gemeentelijke uitgaven voor jeugdzorg.
  • Deelonderzoek III richt zich op de kwaliteit van de informatievoorziening over jeugdzorg aan gemeenteraden.

Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest koopt haar jeugdzorg in bij de Leidse regio, maar wordt wel betrokken in deelonderzoek III.

Meer informatie

Klik hier voor de aankondigingsbrief aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

Klik hier voor de onderzoeksopzet van het gezamenlijk onderzoek Jeugdzorg H10.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg