Selecteer een pagina

Jaarstukken

Jaarlijks dient de Rekenkamercommissie vóór 1 april verantwoording aan de gemeenteraden af te leggen over de uitgevoerde werkzaamheden. Dat vindt plaats in een jaarverslag. In het jaarplan geeft de Rekenkamercommissie aan welke onderzoeken het komende jaar worden uitgevoerd. In de kolom hiernaast treft u de uitgebrachte jaarverslagen en jaarplannen aan.