Selecteer een pagina

Saskia van der Haagen, vice-voorzitter

Saskia van der Haagen is per 25 maart 2014 lid van de Rekenkamercommissie, op voordracht van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Zij wil graag haar bijna 25 jarige ervaring op het gebied van financiën in de publieke sector inzetten in haar eigen omgeving. Zij vindt dat een rekenkamercommissie een goede bijdrage kan leveren aan een transparant openbaar bestuur. Zij wil graag de bekendheid van de Rekenkamercommissie en haar werk onder de inwoners van de vier gemeenten vergroten. Tot slot hoopt zij met haar ervaring bij zowel de Algemene Rekenkamer als bij diverse gemeenten te kunnen gebruiken om tot onderzoek en aanbevelingen te komen waarmee de gemeenten uit de voeten kunnen en die de gemeenteraden helpen in hun kaderstellende en controlerende rol.

Lees ook artikel in Het Krantje (Leidschendam-Voorburg) van maart 2014.

Saskia heeft de volgende nevenfunctie:

  • Lid van Commissie Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) (onbezoldigd)