1.1 Inspelen op wat leeft in de samenleving

Richtinggevende vragen
 • Wat is de situatie in de samenleving?
 • Wat kan anders of beter, wat zijn de wensen en noden?
 • Wat is een concreet beeld bij wat wenselijk en nodig is, wat zie je dan?
 • Wat wil je realiseren, waaraan levert het initiatief een bijdrage?
 • Wanneer is het initiatief succesvol, waaraan kun je dat zien, wat is een zichtbaar resultaat?
Lessen in termen van stimulansen en obstakels
 • Het vertrekpunt is de samenleving zelf: sluit goed aan op wat de werkelijke behoefte is in de samenleving.
 • Probeer niet op voorhand ruimte in te perken met eigen oplossingsrichtingen en plannen.
 • Laten zien wat in de huidige situatie de aanleiding is om een initiatief op te pakken.
 • Maak helder maken wat je wilt realiseren: waar ga je voor? Wat is straks anders dan nu? Wie merken daar concreet wat van?
 • Concreet formuleren: juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt ben je ook resultaat gerichter. Dan heb je een veel concreter beeld van wat je wilt bereiken. Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Kortom, wanneer ben je succesvol?
Tips
Aan initiatiefnemers en gemeente:

 • Investeer in een goede maatschappelijke verkenning. De verkenning kan starten vanuit de samenleving: een initiatiefnemer heeft een idee en wil wat realiseren. De verkenning kan ook starten vanuit de gemeente: de gemeente zoekt samenwerking om een doel te realiseren.
 • Organiseer met de verkenning zicht op de gewenste situatie, de huidige situatie en op effectieve maatregelen of activiteiten. Oriëntatie op partners en mogelijkheden om een initiatief in coproductie te realiseren. Aan- of afwezigheid van een goede basis voor samenwerking.
 • Bespreek met elkaar of het op basis van de verkenning zinvol is een volgende stap te zetten.


Aan de gemeente:

 • Geef ruim baan aan initiatiefnemers die met eigen geld en middelen publieke zaken willen realiseren. Doe dit al helemaal als er geen botsende maatschappelijke belangen zijn.
 • Verbindt partijen in de samenleving – zodat zij ook in onderlinge samenwerking publieke doelen kunnen realiseren.
 • Ontwikkel een bestuursstijl waarin je vooral in samenwerking met bewoners en initiatiefnemers publieke doelen realiseert.