1.2 Bouwen en aan de slag

Richtinggevende vragen
 • Hoe stimuleer je een handen uit de mouwen-cultuur in plaats van een vergadercultuur?
 • Hoe krijgt ‘realiseren’ evenveel aandacht als het maken van plannen?
 • Richten we ons op acties die resultaat opleveren?
 • Hoe zijn we in staat om kansen te benutten en barrières te overbruggen door middel van creatieve oplossingen?
 • Hoe bouwen we voort op zaken die al goed gaan en op elkaars ideeën en suggesties?
Lessen in termen van stimulansen en obstakels
 • Na jarenlang hard werken aan plannen zonder realisatie moet je een echte optimist zijn om met energie door te gaan.
 • Vergaderen kan best gezellig zijn, maar uiteindelijk krijg je vooral energie van iets concreets dat je realiseert.
 • Op drift raken: het doel waarom het allemaal begon is uit het oog verloren.
 • Veel energie voor plannen en weinig energie voor realisatie.
 • Je verliezen in de ‘hoe-vraag’ ten koste van de ‘wat- en waarom doen we dit vragen’.
Tips
Aan initiatiefnemers en gemeente:

 • Investeer in effectieve en creatieve werkvormen. Samen bouwen en voortbouwen op elkaar in plaats van vergaderen of beschouwen. Beleg één of meerdere werkbijeenkomsten met partners om te bouwen aan een concreet plan. Focus op het realiseren van het initiatief. Smeden van coproductie in plaats van concurrentie. Bijdragen aan een plezierige en creatieve werksfeer. Van grof naar fijn werken in meerdere ronden. Relevante verschillen overbruggen en tegenstellingen zo snel mogelijk beslechten zodat ze het vervolgproces niet gaan belasten.
 • Investeer al tijdens de visievorming in vitale samenwerking en kijk wie wat kan doen met welke resultaat. Probeer de vaart erin te houden, maak vooraf helder wat het tijdsplan is zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en je elkaar daar op kunt aanspreken.
 • Stel telkens weer de ‘wat vraag’: wat willen we met elkaar bereiken? Waar is het ons werkelijk om te doen? Zijn we goed bezig, als we kijken naar wat we willen realiseren?
Voorbeeld: Lokaal Energie (gemeente Oegstgeest)

Initiatiefnemers gaan al vanaf het begin gericht op zoek naar partners die werkelijk in staat zijn om wat toe te voegen: zij noemen dat ‘gedragen partners’. Hierdoor is de slagkracht groot en de focus gericht op doen en realiseren. Stroperige processen en ‘praten aan de zijlijn’ wordt zo vermeden. Zo stelt de gemeente een dak van de sporthal ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen. Een bank levert een financiële bijdrage in de realisatie. De organisatie ‘Zon op Nederland’ levert kennis en expertise en voert de projectadministratie plus fiscale- en financiële afhandeling.