1.4 Focus op realiseren van maatschappelijke effecten

Richtinggevende vragen
 • Houden we focus op de bedoeling en ambities? Zijn we doelgericht en doeltreffend? Houden we focus op slimme en nuttige activiteiten?
 • Zijn de ambities voldoende realistisch?
 • Zijn we resultaatgericht? Hebben we een actueel beeld van (tussentijds) resultaat?
 • Staan we stil bij wat al gerealiseerd is? Vieren we successen?
Lessen in termen van stimulansen en obstakels
 • De bron van alle energie is steeds het realiseren van een publiek doel, dát is waar de initiatiefnemers het voor doen. Het liefst gaan zij daar dan ook direct mee aan de slag door hun idee daadwerkelijk uit te voeren.
 • In de praktijk komt er zeker bij grootschalige initiatieven echter veel meer bij kijken. Er moet gesproken worden met alle mogelijke betrokkenen, er moeten (business)plannen worden opgesteld, met de gemeente moet gesproken worden over de regelgeving die mogelijk in de weg zit, et cetera. Het blijkt een groot risico te zijn dat deze ‘randzaken’ gaan overheersen. De realisatie van de maatschappelijke opgave, waar alle energie vandaan komt, staat soms niet meer centraal.
 • Gemeenten en ook initiatiefnemers zijn nog te vaak gericht op het maken van plannen in plaats van realisatie.
 • Resultaten komen vaak niet in één vorm. Bewoners die zelf het groen onderhouden doen wat moois voor de fysieke leefomgeving, maar dragen tegelijkertijd ook bij aan ontmoeting en sociale contacten: ‘tijdens het wieden leer je de buren kennen’.
Tips
Aan initiatiefnemers en de gemeente:

 • Focus op resultaten en focus op realiseren: daar moet alle energie op worden gericht.
 • Maak de resultaten van initiatieven zichtbaar en deel deze. Gebruik vooral beeld, foto en film om de resultaten te laten zien. Koppel dit bijvoorbeeld aan een jaarlijkse (publieks)prijs, als voorbeeld de prijs ‘De Groene Paauw’ in Wassenaar. Burgerinitiatief is mensenwerk, breng vooral dus mensen in beeld.
 • Werk aan een haalbare fasering en stappen van initiatieven die je niet in één keer kunt waar maken.
 • Tijdens en na bijeenkomsten en gesprekken geregeld evalueren: heeft wat we hebben gedaan ons dichter bij de realisatie gebracht? Vier het bereiken van (deel)resultaten en mijlpalen
 • Kijk verder dan de realisatie van het initiatief. Zorg voor een goede borging van het initiatief en maak met elkaar afspraken over de continuïteit. Kijk daarbij ook naar de lange termijn: wie zorgen dat een initiatief duurzaam kan renderen? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig, in welke mate zijn die ingevuld? Wie heeft daarbij een rol?
Voorbeeld: Autisamen – Welzijn en gezondheid voor gezinnen met kinderen met autisme (gemeente Oegstgeest)

Een plan uit 2014 groeit uit. Het plan ontwikkelde zich als snel tot een concreet programma door het organiseren en aanbieden van spel- en sportactiviteiten voor kinderen en jongeren met autisme in Katwijk, Oegstgeest, Leiden en Teylingen. “Het is een kwestie van gewoon doen. En doe het dan vooral met een groepje, want aan elkaar heb je steun. Zoek het ook dichtbij jezelf en bij de faciliteiten die je in de omgeving hebt” (initiatiefnemer).