2.4 Een goede samenwerkingsspeler zijn

Richtinggevende vragen
  • Ben ik open, duidelijk en betrouwbaar?
  • Ben ik gericht op de realisatie en het bundelen van krachten?
Lessen in termen van stimulansen en obstakels
  • Een traject duurt lang als de interne organisatie van de gemeente onvoldoende is gericht op realisatie: “Het plan lag soms in de la, veel verschillende afdelingen waren betrokken. Toen de gemeente een dossierhouder heeft aangewezen is er wel sneller doorgepakt.”
  • Na een aantal jaren gaat de gemeente weer een eigen koers varen. De initiatiefnemers worden dan ‘vergeten’.
  • Voor initiatiefnemers is het soms moeilijk een goede samenwerkingsspeler te zijn door gebrek aan capaciteit. Bijvoorbeeld regelmatig en goed communiceren, dat vraagt tijd en energie.
Tips
Aan initiatiefnemers:
Verdeel de externe contacten over verschillende mensen om daarmee tot spreiding van taken te komen. Voorkom dat één persoon verantwoordelijk is voor responsiviteit en communicatie als hiervoor onvoldoende tijd en gelegenheid is.

Aan de gemeente:

  • Verklaar het zijn van goed samenwerkingsspeler tot topprioriteit: interne organisatie in dienst van externe samenwerking; snel en flexibel kunnen verbinden en inspelen op kansen; constructieve opstelling gericht op het bundelen van krachten; eenduidige partner met mandaat; betrouwbaar, open en duidelijk; voldoende geïnformeerd over de eigen situatie en over de partners; gecommitteerd.
  • Biedt inzicht in andere initiatieven: de gemeente als makelaar of draag zorg voor een toegankelijk platform.
Voorbeeld: Masterplan Rozenburg (in gemeente Voorschoten)

Rond het Masterplan Rozenburg trekt de gemeente na intensieve samenwerking met initiatiefnemers toch weer een eigen plan. Zonder overleg worden betonnen bankjes geplaatst, de kinderboerderij wordt uitbesteed aan een particulier, er is onduidelijkheid over hertenkamp en er is een brug aangelegd tussen het gebied en het complex Van der Valk.

Voorbeeld: ‘Verkokering’

Bij nogal wat initiatiefnemers in de vier gemeenten wordt gewezen op interne ‘verkokering’ bij de gemeente. Het lukt gemeenten onvoldoende om van buiten naar binnen te kunnen werken. Initiatiefnemers hebben vaak behoefte aan een ‘integraal’ aanspreekpunt bij de gemeente:

  • Een integraal team van medewerkers met alle voor dat initiatief benodigde kennis.
  • Met één duidelijk aanspreekpunt voor de initiatiefnemers, zodat zij niet zelf binnen de gemeentelijke organisaties op zoek moeten naar informatie.
  • Borging dat de ambtelijke accounthouder slagvaardig kan opereren en ook snel kan doorschakelen naar college en raad – voor bestuurlijke ondersteuning en besluitvorming.

Soortgelijke opmerkingen en voorbeelden zijn in alle gemeenten door initiatiefnemers genoemd.