3.1 Goed zicht op alle belangen en zorgvuldige afweging

Richtinggevende vragen
  • Hebben we rond belangrijke onderwerpen alle afwegingen en belangen pro en contra in beeld?
  • Hoe betrekken we mensen die tegen zijn en/ of hun stem niet kunnen of durven laten horen?
Lessen in termen van stimulansen en obstakels
  • Initiatiefnemers doen moeite om zicht te krijgen op allerlei belangen. Bijvoorbeeld door het uitzetten van een enquête waarmee omwonenden kunnen reageren en feedback geven.
  • Initiatiefnemers organiseren open dagen of informatiebijeenkomsten om met zoveel mogelijk mensen en organisaties in contact te komen.
Tips
Aan initiatiefnemers en gemeente:

  • Luister goed naar de onderliggende belangen en zorgen van mensen.
  • Maak duidelijk waar mensen hun zorgen of vragen kwijt kunnen. Geef een stem aan bewoners die zich niet melden – of niet laten horen.
  • Heb aandacht voor de zwijgende minderheid, tegenstanders of juist de voorstanders.