3.2 Recht doen aan wat de meerderheid wil en rekening houden met de minderheid

Richtinggevende vragen
  • Hoe doe ik moeite om te zoeken naar oplossingen met het grootst mogelijke draagvlak?
  • Hoe zorg je ervoor dat de uitkomst van een democratisch proces ook gesteund én nagevolgd wordt?
Lessen in termen van stimulansen en obstakels
  • Draagvlak en steun is bij de meeste initiatieven een stimulans.
  • De meeste initiatiefnemers hebben oog voor draagvlak en doen moeite om dat zo groot mogelijk te maken. Meestal lukt dit met pragmatische oplossingen en ‘gezond verstand’.
Tips
Aan initiatiefnemers:

  • Kies een democratische opstelling: rekening houden met elkaar, geven en nemen, meerderheden houden rekening met minderheden, recht doen aan wat de meerderheid wil.
  • Neem ook alle negatieve reacties en emoties serieus.
  • Luister goed naar de onderliggende belangen en zorgen van mensen.
  • Werk aan een zo groot mogelijk gevoel van (mede)eigenaarschap: “Samen is van ons, voor ons en door ons”.

Aan de gemeente:

Help initiatiefnemers die dat vragen en/of nodig hebben bij het organiseren van een goed proces voor het samenspel tussen betrokkenen met verschillende belangen. Laat daarbij ook zien dat de gemeente staat voor het algemeen belang.

Voorbeeld: Jeu de Boulesbaan (Leidschendam-Voorburg)

Bij de realisatie van een Jeu de Boulesbaan zoeken initiatiefnemers actief naar draagvlak met omwonenden. Een zorg van omwonenden is de aantrekkingskracht op hangjongeren. Dit leidt tot een pragmatische oplossing waarbij mobiele bankjes na gebruik worden opgeruimd.

Voorbeeld: Rozenburg Park (gemeente Voorschoten)

Initiatiefnemers doen veel moeite om belangentegenstellingen te overbruggen, zoals de zonering voor honden en kinderspeeltuin op een locatie waar geen overlast wordt veroorzaakt.