Gemeenteraden geschrokken van onderzoeksresultaten over minimabeleid

In de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg is geschrokken gereageerd op de onderzoeksresultaten van de Rekenkamer over minimabeleid. “Het gaat mij aan het hart als mensen door bureaucratie in een Kafka-achtige situatie terechtkomen en aan...

Start van onderzoek naar energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Hoe houden de gemeenten toezicht op de ‘energiebesparingsplicht’ en de ‘informatieplicht energiebesparing’? Wat helpt om de naleving ervan te bevorderen? En hebben de gemeenten geld gereserveerd voor het toezicht op beide verplichtingen? Deze vragen komen aan bod in...

‘Gemeente Voorschoten heeft overgenomen aanbevelingen uitgevoerd’

Wat is in Voorschoten gebeurd met de overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamer? Volgens het college van B&W van Voorschoten zijn die allemaal uitgevoerd sinds september 2021. Dat schrijft zij in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Wassenaar, Voorschoten,...

Bart Simon is nieuwe secretaris van Rekenkamer WVOLV

Bart Simon is sinds 1 december 2023 de nieuwe secretaris van de Rekenkamer. Daarmee volgt hij Gerard Lappee op, die sinds maart 2019 deze functie bekleedde.   Bart heeft een civieltechnische achtergrond, werkte bij een ingenieursbureau, de belastingdienst, en is sinds...