Selecteer een pagina

Actueel

9 oktober 2019
Voorstel voor gezamenlijk Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp

De Rekenkamers en Rekenkamercommissies van de gemeenteraden in Haaglanden (H10) bespreken op 31 oktober een voorstel voor een gezamenlijk onderzoek naar jeugdhulp.

In de afgelopen jaren bleek dat een flink aantal gemeenten substantieel meer uitgegeven heeft aan jeugdhulp dan dat zij ontving voor de uitvoering van deze taak. Dat geldt ook voor de H10-gemeenten.

Door de Rekenkamer(commissie)s Den Haag, WVOLV en Zoetermeer is een vooronderzoek gehouden. Hieruit komt het beeld naar voren dat er in de H10-gemeenteraden onvoldoende overzicht en inzicht is in:

  • het speelveld en de besluitvorming rondom jeugdhulp;
  • de kwaliteit van jeugdhulp en de uitgaven aan jeugdhulp;
  • de oorzaken voor de toename van de uitgaven aan jeugdhulp;
  • de sturingsmogelijkheden van gemeenten om te komen tot een acceptabele verhouding tussen uitgaven en baten.

Aangezien de gemeenten samenwerken in H10-verband en de jeugdhulp geleverd wordt door instanties die vaak in meerdere gemeenten actief zijn, ligt een onderzoek in H10-verband voor de hand. In eerste instantie wordt een inventariserend onderzoek voorgesteld naar de geldstromen en de kwaliteit van de informatievoorziening aan de gemeenteraden.

Het onderzoek biedt (mogelijk) aanknopingspunten voor één of meerdere verdiepende onderzoeken.

1 oktober 2019
Workshops voor raadsleden over financiële indicatoren

Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest worden wegwijs gemaakt in financiële indicatoren. Dat gebeurt tijdens workshops, verzorgd door Rein-Aart van Vugt van Deloitte. Hij is specialist op het gebied van financiën, planning en control in gemeenten.

De workshops vinden plaats in het kader van een quick scan onderzoek naar de financiële indicatoren en financiële positie. De resultaten hiervan worden medio oktober aangeboden aan de gemeenteraden.

Op 8 oktober is de workshop voor raadsleden in Wassenaar, op 9 oktober in Voorschoten en op 17 oktober in Oegstgeest. Tijdens de workshop komen de financiële indicatoren aan bod die voor de gemeente belangrijk zijn. Hopelijk inspireert het de raadsleden om tot concrete aandachtspunten en verbetersuggesties te komen!

 

Klik hier voor reacties op LinkedIn.

september 2019
Interview met Dolf Kamermans in Senioren Magazine Voorschoten

Voorzitter Dolf Kamermans is geïnterviewd voor het Senioren Magazine Voorschoten. Het interview verscheen in de uitgave ‘Herfst 2019’, in een oplage van 4.000 exemplaren. Klik hier voor het interview.

De Stichting Senioren Voorschoten is verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van het magazine.

5 juli 2019
De bomen èn het bos beter zien

Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg worden overstelpt met informatie. Zij moeten in complexe zaken snel hun positie bepalen. Hierdoor is het lastig voor hen tot de goede keuzes te komen. De Rekenkamercommissie van de vier gemeenten deed er onderzoek naar en biedt de raadsleden enkele concrete verbetersuggesties. Lees het gehele bericht.

25 januari 2019
De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken twee leden voor de Rekenkamercommissie.

In het bijzonder worden personen uitgenodigd te solliciteren die beschikken over een of meerdere van de volgende expertises: Politiek/ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad en kennis van/ervaring met het beleidsterrein sociaal domein en of bedrijfsmatige achtergrond. De Rekenkamercommissie heeft verder een voorkeur voor een lid dat afkomstig is uit Wassenaar en een lid dat afkomstig is uit Oegstgeest. Meer informatie over de vacatures is te vinden op de betreffende pagina.

15 november 2018
Rapport onderzoek Toegang tot voorzieningen in de Wmo aangeboden aan de gemeenteraden

Het rapport van het onderzoek naar de toegang tot de voorzieningen in de Wmo is op 15 november 2018 aan de gemeenteraden aangeboden. Meer over het rapport is te vinden op de betreffende pagina.

13 november 2018
Onderzoek gestart naar de kaderstellende rol van de raad

De Rekenkamercommissie start in november 2018 met een onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad. Meer over het onderzoek is te vinden op de betreffende pagina.

15 oktober 2018
Onderzoeksplan 2018-2020 aangeboden aan de gemeenteraden

In het onderzoeksplan 2018-2020 heeft de Rekenkamercommissie aangegeven welke onderzoeken de komende jaren worden uitgevoerd. Meer over het onderzoeksplan is te vinden op de betreffende pagina.

31 mei 2018
Rapport onderzoek naar burgerinitiatieven is tijdens Symposium “De burger neemt het initiatief” op 31 mei 2018 overhandigd aan de voorzitters van de gemeenteraden

Met veel enthousiasme heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar burgerinitiatieven in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit was geen gebruikelijk rekenkameronderzoek. Het kenmerkte zich door de zoektocht naar burgerinitiatieven in de gemeenten, afbakening van het begrip burgerinitiatief, gesprekken met alle betrokkenen, lessen trekken en conclusies en aanbevelingen die door middel een website, symposium en rapport zijn gepresenteerd.

Het rapport is op 31 mei 2018 in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kajsa Ollongren en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten door de voorzitter van de Rekenkamercommissie overhandigd aan de voorzitters van de vier gemeenteraden. Meer over rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op de betreffende pagina.

Wassenaar

Voorschoten

Oegstgeest

Leidschendam-Voorburg