Selecteer een pagina

Actueel

25 januari 2019
De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken twee leden voor de Rekenkamercommissie.

In het bijzonder worden personen uitgenodigd te solliciteren die beschikken over een of meerdere van de volgende expertises: Politiek/ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad en kennis van/ervaring met het beleidsterrein sociaal domein en of bedrijfsmatige achtergrond. De Rekenkamercommissie heeft verder een voorkeur voor een lid dat afkomstig is uit Wassenaar en een lid dat afkomstig is uit Oegstgeest. Meer informatie over de vacatures is te vinden op de betreffende pagina.

15 november 2018
Rapport onderzoek Toegang tot voorzieningen in de Wmo aangeboden aan de gemeenteraden

Het rapport van het onderzoek naar de toegang tot de voorzieningen in de Wmo is op 15 november 2018 aan de gemeenteraden aangeboden. Meer over het rapport is te vinden op de betreffende pagina.

13 november 2018
Onderzoek gestart naar de kaderstellende rol van de raad

De Rekenkamercommissie start in november 2018 met een onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad. Meer over het onderzoek is te vinden op de betreffende pagina.

15 oktober 2018
Onderzoeksplan 2018-2020 aangeboden aan de gemeenteraden

In het onderzoeksplan 2018-2020 heeft de Rekenkamercommissie aangegeven welke onderzoeken de komende jaren worden uitgevoerd. Meer over het onderzoeksplan is te vinden op de betreffende pagina.

31 mei 2018
Rapport onderzoek naar burgerinitiatieven is tijdens Symposium “De burger neemt het initiatief” op 31 mei 2018 overhandigd aan de voorzitters van de gemeenteraden

Met veel enthousiasme heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar burgerinitiatieven in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit was geen gebruikelijk rekenkameronderzoek. Het kenmerkte zich door de zoektocht naar burgerinitiatieven in de gemeenten, afbakening van het begrip burgerinitiatief, gesprekken met alle betrokkenen, lessen trekken en conclusies en aanbevelingen die door middel een website, symposium en rapport zijn gepresenteerd.

Het rapport is op 31 mei 2018 in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kajsa Ollongren en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten door de voorzitter van de Rekenkamercommissie overhandigd aan de voorzitters van de vier gemeenteraden. Meer over rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op de betreffende pagina.

Wassenaar

Voorschoten

Oegstgeest

Leidschendam-Voorburg